Báo giá thiết kế nội thất

TRA MỨC GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT

STT Nội dung Mặt bằng Hồ sơ xin phép xây dựng Kiến trúc (kết cấu, các mặt đứng, mặt cắt ngoại thất…) Phối cảnh 3D nội thất Chi tiết kỹ thuật nội thất(mặt đứng, mặt bằng, chi tiết cấu tạo…) Bản vẽ điện nước Thời gian hoàn thành Đơn giá/m2 (diện tích <= 50 m2) Đơn giá/m2 (diện tích  50-100 m2) Đơn giá/m2 (diện tích  >= 100 m2) Ghi chú
Gói 1 Xin phép xây dựng 10 ngày 3.000.000 /bộ 4.000.000 /bộ 7.000.000 /bộ
(100-300 m2)
Thời gian thiết kế không tính thời gian chờ duyệt
Gói 2 Thiết kế không gian 14 ngày 90,000 70,000 60,000
Gói 3 Thiết kế cơ bản 14 ngày 90,000 70,000 60,000
Gói 4 Thiết kế kiến trúc 14 ngày 150,000 130,000 100,000
Gói 5 Thiết kế nội thất hoàn thiện 20 ngày 180,000 150,000 120,000
Gói 6 Chìa khóa trao tay 30 ngày 330,000 280,000 220,000
STT Nội dung Mặt bằng Hồ sơ xin phép xây dựng Kiến trúc (kết cấu, các mặt đứng, mặt cắt ngoại thất…) Phối cảnh 3D nội thất Chi tiết kỹ thuật nội thất(mặt đứng, mặt bằng, chi tiết cấu tạo…) Bản vẽ điện nước Thời gian hoàn thành Đơn giá/m2 (diện tích <= 50 m2) Đơn giá/m2 (diện tích  50-100 m2) Đơn giá/m2 (diện tích  >= 100 m2) Ghi chú
Gói 1 Xin phép xây dựng 10 ngày 3.000.000 /bộ 4.000.000 /bộ 7.000.000 /bộ Thời gian thiết kế không tính thời gian chờ duyệt
Gói 2 Thiết kế không gian 14 ngày 95,000 90,000 80,000
Gói 3 Thiết kế cơ bản 14 ngày 95,000 90,000 80,000
Gói 4 Thiết kế kiến trúc 14 ngày 180,000 150,000 120,000
Gói 5 Thiết kế nội thất hoàn thiện 20 ngày 240,000 200,000 160,000
Gói 6 Chìa khóa trao tay 30 ngày 380,000 300,000 280,000
STT Nội dung Mặt bằng Hồ sơ xin phép xây dựng Kiến trúc (kết cấu, các mặt đứng, mặt cắt ngoại thất…) Phối cảnh 3D nội thất Chi tiết kỹ thuật nội thất(mặt đứng, mặt bằng, chi tiết cấu tạo…) Bản vẽ điện nước Thời gian hoàn thành Đơn giá/m2 (diện tích <= 50 m2) Đơn giá/m2 (diện tích  50-100 m2) Đơn giá/m2 (diện tích  >= 100 m2) Ghi chú
Gói 1 Xin phép xây dựng 10 ngày 3.000.000 /bộ 4.000.000 /bộ 7.000.000 /bộ Thời gian thiết kế không tính thời gian chờ duyệt
Gói 2 Thiết kế không gian 14 ngày 90,000 70,000 60,000
Gói 3 Thiết kế cơ bản 14 ngày 90,000 70,000 60,000
Gói 4 Thiết kế kiến trúc 14 ngày 150,000 130,000 100,000
Gói 5 Thiết kế nội thất hoàn thiện 20 ngày 180,000 150,000 120,000
Gói 6 Chìa khóa trao tay 30 ngày 330,000 280,000 220,000